ஆதிசங்கரர் படக்கதை — 4

உரையாடல்: வையவன் — படங்கள்: செந்தமிழ்

Adisankara7

Adisankara8

One Reply to “ஆதிசங்கரர் படக்கதை — 4”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *