விவேகானந்த கேந்திராவின் “Unfold” முகாம்!

ஜன (12-15, 2012): ஆளுமை, ஆரோக்கியம், தலைமை பண்புகள், ஆன்மீக விழிப்புணர்ச்சி, தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றை வளர்க்க உதவும் – விவேகானந்த கேந்திராவின் “Unfold” நிகழ்ச்சி.

இடம்: சம்வித் சாகர் ட்ரஸ்ட், உத்தண்டி (ECR)

08-01-2012-க்கு முன் பதிவு செய்துகொள்ளவும்.

தொடர்புக்கு:
97898 60053
80157 62860
98849 67577

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *