வீடியோ: SPB குரலில் வள்ளலார் பாடல்

அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் “தன்னையறிந்தின்பமுற வெண்ணிலாவே” என்ற அற்புதமான பாடல் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியத்தின் தேன் குரலில்…

2 Replies to “வீடியோ: SPB குரலில் வள்ளலார் பாடல்”

  1. I like so of the songs about vallalar and very nice voice of the spb so much like the songs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *