நாசா – வெண்ணிலவை நோக்கி

cover-image-lroநீல் ஆர்ம்ஸ்டிராங் நிலவில் கால் வைத்து
நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்து நாசா மீண்டும்
விண்ணுளவுப் பயணம் துவங்கும்
வெண்ணிலவை நோக்கி!
நுண்ணிய ஏழு கருவிகள்
மண்தளப் பரப்பை விரிவாய்ப்
பதிவு செய்யும்.
துருவப் பகுதியில்
ராக்கெட் ஒன்றை நிலவுமேல்
தாக்கிடச் செய்து
தளத்தில் குழி பறித்து
தண்ணீர் உள்ளதா எனக் கருவிகள்
மண்ணுளவு செய்யும்!
எரிசக்தி ஹைடிரஜன் வாயு
இருக்கிறதா வென்றும்
துருவி ஆய்ந்திடும்!
வருங் காலத்தில் செவ்வாய்க் கோளுக்குச்
செல்லும் விண்வெளி விமானிகட்குத்
தங்குமிடம் காண
நிலா யாத்திரை புரியும் இந்த
நீண்ட பயணம்!

“நிலவைப் படைத்த நியதி இயக்கங்களே பூமியையும் மற்ற பரிதி மண்டலக் கோள்களையும் ஆக்கியுள்ளன. ஆதலால் நிலவைப் பற்றி ஆராய்வது எல்லாப் பாறைக் கோள்களைப் பற்றி அறியும் பலகணியாக உள்ளது. நிலவின் தளப்பரப்பை உளவித் தேவையான மூல வளங்கள் (Useable Resources Like Water & Hydrogen) உள்ளனவா என்று தேடிச் செல்லும் ஆய்வில் பயன்களை எதிர்நோக்கியுள்ளோம்.”

– டாட் மே (Todd May, Manager Lunar Presursor Robotic Program)

“நாசாவின் இந்த இரண்டு விண்ணுளவுக் குறிப்பணிகளும் (LRO -Lunar Reconnaissance Orbiter & LCROSS -Lunar Crater Observation & Sensing Satellite) நமது அண்டைக் கோளான நிலவைப் பற்றிக் கிளர்ச்சி யூட்டும் புதிய தகவலை அளிக்கப் போகின்றன. தேவையான தளக் காட்சிப் படப் பதிவுகள் (Images), பாதாள தளச் சரிவுகள் (Lunar Landscapes) ஒரு மீடர் துல்லிமத்தில் நோக்கப்படும். அவ்விதத் தகவல் அடுத்து நாசா குறிவைக்கும் தளங்களுக்கு விபரங்கள் தரும். அந்த இரண்டு விண்ணுளவிகளைத் தயாரித்த குழுவினர் உன்னத டிசைன் செய்து சாதனங்களைப் படைத்துள்ளனர்.

– டக்ளஸ் குக் (Douglas Cooke, Associate Administrator of NASA’s Exploration Systems)

“நிலவு தள ஆய்வு விண்கப்பல் (LRO) நுணுக்கமான ஓர் உன்னத விண்ணுளவி. அந்த ஏழு கருவிகளின் விண்சிமிழ் நிலவின் தள மண்டலத்தில் எமக்குப் பல்லாண்டுகள் தேவைப்பட்ட தகவலைத் தொடர்ந்து அனுப்பி வரும்.”

– கிரெய்க் டூலி (Craig Tooley, LRO Project Manager at NASA)

“நிலவின் குழிகளை நோக்கி உளவும் “லகிராஸ்” துணைக்கோள் (LCROSS) நிலவைக் கோலாகலமாக நெருங்கப் போகும் (அக்டோபர் 2009) காட்சியையும், அதன் அடித்தளத்திலே நீர் உள்ளதா என்று முதன்முதல் ஆராயப் போவதையும் உலகப் பொதுமக்கள் கண்டு களிக்க எதிர்நோக்கியுள்ளோம்.”

– டானியல் ஆன்டிரூஸ் (Daniel Andrews LCROSS Project Manager NASA)

“நிலவின் தளத்திலே புதைபட்ட பூர்வச் சுவடுகளின் [Fossils] கண்டுபிடிப்பே ஓர் பரபரப்பான, மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாக இருக்கப் போகிறது! ஒருவேளை ஆதியில் உண்டான உயிரினத் தோற்றங்களின் ஆர்கானிக் துணுக்குகளும் அங்கே இருக்கலாம். ஆனால் அவை யாவும் அபூர்வமாகவே இருக்கும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கிறோம்.”

– குயிலர்மோ கன்ஸாஸ், பௌதிகத் துணைப் பேராசிரியர் [Guillermo Gonzalez, Iowa State University]

நிலவை நோக்கி மீண்டும் நாசாவின் பயணம்

fig-1-lunar-reconaissancs-mission

2009 ஜூன் மாதம் 17 ஆம் தேதி நாசா பிளாரிடா கனாவரல் முனை (Cape Canaveral) விமானப்படை ஏவு தளத்திலிருந்து மனிதரற்ற இரண்டு துணைக்கோள்களை அட்லாஸ்-5 ராக்கெட் மூலம் வெற்றிகரமாக நிலவை நோக்கி அனுப்பியுள்ளது. அவற்றின் முக்கிய குறிக்கோள்கள் : 2020 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய்க் கோளில் தடம் வைக்கப் போகும் நாசா விண்வெளி விமானிகள் தங்கும் ஓய்வுக் கூடத்துக்கு இடம் தேடுவது, நிலவின் அடித்தளத்தில் நீர் உள்ளதா, எரிசக்திக்கு ஹைடிரஜன் வாயு இருக்கிறதா என்று ஆய்வுகள் செய்வது. நாசாவின் இரட்டைத் துணைக்கோள்கள் (LRO -Lunar Reconnaissance Orbiter & LCROSS -Lunar Crater Observation & Sensing Satellite) அவற்றை இன்னும் ஓராண்டில் கண்டுபிடிக்கும். அந்த இரண்டு துணைக்கோள்களும் ராக்கெட் ஏவிய 45 நிமிடங்கள் கழித்துப் பிரிந்து சென்றன. நிலாவின் விண்வெளிச் சுற்றித் துணைக்கோள் LRO இப்போது நிலவின் ஈர்ப்பாற்றலில் சிக்கி 50 கி.மீடர் (30 மைல்) உயரத்தில் வட்டவீதியில் சுற்றி வருகிறது. இரண்டாவது கட்ட சென்டார் ராக்கெட்டில் (Centaur Rocket) செல்லும் துணைக்கோள் LCROSS நான்கு மாதங்கள் கழித்து (அக்டோபர் 2009) நிலவை நெருங்கித் துருவப் பகுதிகளில் சுற்றி இரு கணைகளால் தளத்தைத் தாக்கித் துளையிட்டு நீருள்ளதா என்று ஆராயும். முதன்முதல் புரியும் இந்த அற்புத இரட்டைச் சோதனைக்கு ஆகும் நிதிச் செலவு சுமார் 583 மில்லியன் டாலர் (2009 நாணய மதிப்பு)!

fig-1a-atlas-rocket-launch

சூரிய சக்தி பயன்படும் LRO துணைக்கோள் பயணம் செய்து நாலரை நாட்களில் நிலவின் ஈர்ப்பு மண்டத்தில் சிக்கியது. பிறகு அது நிலவின் துருவப் பகுதிகளில் 2 மணிக்கு ஒருதரம் 30 மைல் (50 கி.மீ) உயரத்தில் சுற்றி வந்தது. நாசாவின் இந்த விண்வெளிப் பயணம் இரண்டு அவசியமான தகவலை அறிந்து கொள்ள உதவும், ஒன்று நிலவின் துருவத்தில் ஆழ்குழி பறித்து அடித்தளத்தில் நீருள்ளதா என்று கண்டுபிடிப்பது; இரண்டாவது எரிசக்தி அளிக்கும் ஹைடிரஜன் வாயு நிலவில் உள்ளதா என்று ஆய்வு செய்வது. விண்வெளித் தேடற் பயணங்களில் சந்திரனுக்கு ஒரு பவுண்டு எடைப் பொருளைத் தூக்கிச் செல்ல நாசாவுக்கு 50,000 டாலர் செலவாகிறது. ஆகவே விண்வெளி விமானிகளுக்குப் பேரளவில் நீர் கொண்டு செல்வதோ, ராக்கெட்டுக்கு எரிசக்தித் திரவத்தை ஏற்றிச் செல்வதோ பெரும் நிதிச் செலவை உண்டாக்கும் தேவைகளாக இருக்கின்றன.

புதிய நிலவுத் தேடலில் கதிர்வீச்சு, ஹைடிரஜன் வாயு ஆராய்தல்

fig-1b-second-stage-centaur-rocket

1969 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதல் நீல் ஆர்ம்ஸ்டிராங் நிலாவில் தடம் வைத்த பிறகு 1972 ஆண்டு வரை நாசா மொத்தம் 12 விண்வெளி விமானிகளை நிலவில் உலவிடச் செய்துள்ளது. 1959 ஆண்டு முதல் 2009 வரை ஐம்பது ஆண்டுகளாக உலக நாடுகள் (ரஷ்யா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பியக் கூட்டு, ஜப்பான், சைனா, இந்தியா) நிலவை நோக்கி 17 பயணங்களைச் செய்திருக்கின்றன. ஆனால் நிலவில் இதுவரைத் தடம் வைத்த எல்லா விண்வெளி விமானிகளும் அமெரிக்கர் ஒருவரே! அவ்விதம் அமெரிக்க விண்வெளி விமானிகள் இதுவரைக் கால்வைத்த இடங்கள் ஆறு. அந்தத் தளங்கள் யாவும் விமானிகளால் பகலில் மட்டுமே வாகனங்கள் மூலம் தேடப் பட்டன! 2020 ஆண்டில் மறுபடியும் நாசா தனது விமானிகளை நிலவுக்கு அனுப்ப இதுவரைத் தேடாத இடங்களை இப்போது நிலவில் ஆராயத் திட்டமிட்டுள்ளது.

LRO துணைக்கோள் ஓராண்டு நிலவைச் சுற்றி வந்து 50 குறிப்பிட்ட தளங்களின் தகுதியை எதிர்காலப் பயணங்களுக்கு ஒப்புநோக்கும். “LRO துணைக்கோள் அனுப்பும் உயர் நுணுக்கத் தளப் படங்கள் (High Resolution Maps) எதிர்கால நிலவுப் பயணத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும்” என்று LRO திட்ட விஞ்ஞானி ரிச்சர்டு வான்டிராக் (Richard Vondrak) கூறுகிறார். நிலவுக்குச் செல்லும் எதிர்கால விண்வெளி விமானிகளைத் தாக்கும் கதிர்வீச்சுப் பாதிப்புகளை அறியும் கருவிகளும், சாதனங்களும் அதில் அடங்கி யுள்ளன, மேலும் ஹைடிரஜன் வாயுச் சேமிப்பு மிக்க பகுதிகளைத் தேடும் கருவிகளும் அமைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. LRO துணைக்கோள் (50 கி.மீ.) 30 மைல் உயரத்தில் ஓராண்டு சுற்றி வந்து நிலவின் தளப் பண்புகளையும் சூழ்வெளியையும் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வரும்.

LCROSS துணைக்கோள் நீர் இருப்பை ஆராய்தல்

fig-1c-lro-satellite

LRO துணைக்கோள் துரித உந்துகணைகள் மூலம் நிலவை நெருங்க நாலரை நாட்கள் கடந்தன. ஆனால் இரண்டாவது துணைக்கோளான LCROSS மெதுவாக நகர்ந்து நிலவை நெருங்க நான்கு மாதங்கள் எடுக்கும். LCROSS துணைக்கோளில் இரண்டு தனித்தனிப் பாகங்கள் உள்ளன. ஒன்று 41 அடி நீளமுள்ள பளுவான இரண்டாம் கட்ட சென்டார் ராக்கெட் (Second Stage Centaur Rocket). அடுத்தது அத்துடன் இணைக்கப் பட்ட சிறு துணைக் கோள் (Shepherding Spacecraft). 2009 அக்டோபர் மாதம் முதலில் சென்டார் ராக்கெட் நிலவை நோக்கித் தாக்க அனுப்பப்படும். முதல் ராக்கெட் தாக்குதல் நிகழ்ந்து 4 நிமிடங்கள் கழிந்து சிறு துணைக்கோளும் நிலவை நோக்கித் தாக்க அனுப்பப்படும். அவை உண்டாக்கும் குழிகள் நிலவின் அடித்தளத்தின் தன்மைகளைக் காட்டுவதோடு அடியில் நீர் உள்ளதா என்பதையும் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கும்.

fig-1d-from-the-earth-to-the-moon-again

சென்டார் ராக்கெட் தாக்குவதற்கு முன்னால் அது நிலவுக்கு மேல் 54,000 மைல் (87,000 கி.மீ.) உயரத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும். அது நிலவைத் தாக்கும் போது அதன் பளு குறைந்தது 4958 பவுண்டு (2249 கி.கிராம்) முதல் உச்சம் 5216 பவுண்டு (2366 கி.கிராம்) வரை இருக்கும். சிறு துணைக்கோள் 1369 பவுண்டு (621 கி.கிராம்) முதல் 1909 பவுண்டு (866 கி.கிராம்) வரை இருக்கும். சென்டார் தாக்குதல் நிலவின் தளத்தில் 66 அடி நீளம், 13 அடி விட்டமுள்ள(20 மீடர் நீளம், 4 மீடர் விட்டம்) பள்ளத்தை உண்டாக்கும். அது போல் சிறு துணைக்கோள் உண்டாக்கும் துளை : 46 அடி நீளம் 6 அடி விட்டமுள்ள (14 மீடர் நீளம், 2 மீடர் விட்டம்) குழி. முதல்முதல் இவ்விதம் இரட்டைத் தாக்குதல் செய்து நிலவில் நிகழும் அதிர்ச்சிக் காட்சிகளை நாசாவின் LRO துணைக்கோள், ஹப்பிள் தொலைநோக்கி மற்றமுள்ள துணைக்கோள்களும் தொலைநோக்கிகளும் படமெடுத்து உலக மக்களுக்கு அறிவிக்கும்.

நிலவுத் தளப்பதிவு துணைக்கோளில் உள்ள ஏழு நுட்பக் கருவிகள்

LRO துணைக்கோளில் ஏழு நுட்பக் கருவிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன:

1. (CRATER) (Cosmic Ray Telescope for the Effcts of Radiation) : கதிர்வீச்சுப் பாதிப்புகளை அறியும் அகிலக்கதிர் தொலைநோக்கி.

விண்வெளி விமானிகள் சந்திர தளத்தில் நடமாடும் போது அவருக்கு ஏதேனும் கதிர்வீச்சுப் பாதிப்புகள் விளையுமா என்பதை அறியும் சாதனம். மனிதத் தசை போன்ற பிளாஸ்டிக் மற்றும் கவசங்கள் கதிர்வீச்சால் தாக்கப்பட்டால் என்ன நேரும் என்பதைக் காணும் சாதனங்களையும் கொண்டது. அதன் மூலம் சிறந்த கவசங்கள் தயாரிக்க நாசாவுக்குத் தகவல் கிடைக்கும்.

2. (DLRE) (Diviner Lunar Radiometer Experiment) : வெப்ப எதிரொளிப்புச் சோதனைக் கருவி

நிலவின் தள வெப்பம், அடித்தள வெப்பம் ஆகியவற்றை சுற்றுவீதியிலிருந்து அறியும் கருவி.
இது குளிர்ந்த பிரதேசங்களில் உள்ள பனிப்படிவு (Ice Deposits) கரடு முரடான கற்பகுதி, பாறைப் பகுதிகளை அறியும். இவை எதிர்கால நிலவுத் தேர் (Lunar Landing Module) இறங்கும் இடங்களைத் தேர்தெடுக்க உதவும்.

3. (LAMP) (Lyman Alpha Mapping Project) லைமன் ஆல்•பா தளப்பதிப்புத் திட்டம்.

புறவூதா ஒளிப்பட்டைக்குக் கடந்த (In the Far Ultraviolet Spectrum) நிலையில் நிலவின் தளம் முழுவதும் நோக்கிப் பதிவு செய்யும் கருவி. துருவப் பகுதிகளில் பனிப்படிவு, பனிப் படர்ச்சியும் (Ice & Frost) காணும் கருவி. நிரந்தரமாய் பரிதி ஒளிவிழாத நிழலில் இருந்து பிறக் கோள் வெளிச்சம், வாயு ஒளிகள் எதிரொளிக்கும் பகுதிகளைப் படமெடுக்கும்.

4. (LEND) (Lunar Exploration Neutron Detector) : நிலவுத் தேடலில் நியூட்ரான் உளவும் கருவி.

நிலவுச் சூழ்வெளியில் ஹைடிரஜன் பரவியுள்ளதைப் பதிவு செய்வது. சந்திரனில் உணரப்படும் கதிர்வீச்சு அரங்குகளில் நியூட்ரான் பரமாணுக்களை அறியும் கருவி. இதன் மூலம் சந்திர தளத்தில் நீர்ப்பனி இருப்பைக் கண்டு கொள்ளலாம்.

5. (LOLA) (Lunar Orbiter Laser Altimeter) : நிலவுத் தேர் இறங்கும் பகுதிகளின் சரிவை (Landing Site Slopes) அளக்கும் கருவி.

தளத்தின் கரடுமுரடான தன்மைகளையும் அறியும். நிரந்தரமாய் வெளிச்சமுள்ள வெளிச்சமில்லா பகுதிகளையும் அடையாளம் காணும் தளக்கருவி. எதிர்கால நிலவுத் தேர் இறங்கும் இடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க இந்தத் தகவல் உதவும்.

6. (LROC) (Lunar Reconnaissance Orbiter Cameras) : நிலவுத் தளப் பரப்பு உளவியின் மூன்று காமிராக்கள்.

ஒரு மீடர் துல்லிமத்தில் கறுப்பு-வெள்ளைப் படமெடுக்கும் இரு நுட்பக் குறுங்கோணக் காமிராக்கள் (Two Narrow-angle High Resolution Cameras) அமைக்கப் பட்டுள்ளன.. 100 மீடர் துல்லிமத்தில் விரிவு கோணக் காமிரா ஒன்று. (One Wide-anglle Camera)

7. (Mini-RF) (Miniature Radio Frequency) (Technology Demonstration) சிறு வடிவு ரேடியோ அதிர்வலைக் காமிரா.

துருவப் பகுதிகளில் நீர்ப்பனி அமைப்பைப் படமெடுக்கும். பிறகு இது பூமியில் உள்ள துணைக் கோள் கட்டுப்பாடு அரங்குகளுடனும் தொடர்பு கொள்ள வசதி அளிக்கும்.

நாசா சந்திரனை மீண்டும் தேடிச் செல்லக் காரணம் என்ன?

fig-1e-nasa-lunar-satellite

முதல் மனிதன் நிலவில் கால் வைத்து 40 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு நாசா மறுபடியும் அங்கே போவதற்குக் காரணம் செவ்வாய்க் கோளுக்கு 2020 இல் தடமிடப் பயணம் செய்யும் போது இடையே ஓய்வெடுக்கத் தற்போது தங்கு நிலையம் ஒன்றைச் சந்திரனில் அமைப்பதற்கே! அத்துடன் பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே விமானிகள் ஓய்வெடுக்கத் தற்போது புவியைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் “அகில நாட்டு விண்வெளி நிலையமும்” (International Space Station) தயாராகப் போகிறது. ஏற்கனவே பன்னாட்டு விமானிகள் செவ்வாய்க் கோளுக்குச் செல்லும் நீண்ட காலப் பயணத்துக்குப் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்கள். அவர்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் தமது விண்வெளி வாகனங்களில் அனுப்பி அளித்து வருகின்றன. குறிப்பாக 2010 ஆண்டில் நாசா பயன்படுத்தும் “விண்வெளி மீள்கப்பல்கள்” (Space Shuttles) நிரந்தர ஓய்வு எடுக்கும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது..

fig-5-future-plan-to-the-moon

ஆதலால் நாசாவின் முதல்பணி விண்வெளி மீள்கப்பலுக்கு இணையான விண்கப்பல் ஒன்றைத் தயாரித்து அகில நாட்டு விண்வெளி நிலையத்துக்குச் சாதனங்களை அனுப்பிப் பயிற்சிகளைத் தொடர்வது. இரண்டாவது சந்திரனில் விமானிகள் ஓய்வெடுக்கத் தக்க தளத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே தங்குமிடம் ஒன்றை அமைப்பது. மூன்றாவது செவ்வாய்க் கோளுக்கு மனிதர் பயணம் செய்யத் தகுந்த விண்கப்பல் ஒன்றைத் தயாரிப்பது. இம்மூன்று முக்கியப் பணிகளை நிறைவேற்றத்தான் நாசாவின் “ஓரியன் விண்வெளித் திட்டம்” இப்போது மும்முரமாய்த் தயாராகி வருகிறது.

நிலவிலிருந்து செவ்வாயிக்குத் தாவும் முயற்சிகள்!

ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் இரண்டு முறைகள் நிலவை நோக்கிச் சென்றுவர நிரந்தர நிலவுக் கூடாரத்தை விரைவில் அமைக்கப் போகிறார்கள். பூமியிலிருந்து நிலவுக்குப் போகும் காலம், நாலரை நாட்கள்! நிலவுப் பயணக் குழுவினர் நீண்ட காலம் தங்கிச் சந்திர தளத்தில் கிடக்கும் புதைக் களஞ்சியங்களை ஆராய்வார்கள். நிலவுக்குப் பளு ஏற்றிச் செல்லும் பார வாகனம், பண்டங்களை இறக்கிய பிறகு திரும்பி பூமிக்கு வந்துவிடும். நிலவில் ஆய்வுகள் நடத்தி வரும் ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் ஆறாறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றம் அடைவர். நாசா நிலவின் தென் துருவத்தில் ஹைடிரஜன் எரிவாயு கிடைக்கும் நீர்ப்பனிப் பாறைகளை எதிர்பார்க்கிறது. நிலவில் பரிதியின் ஒளி வெப்பத்தைப் பயன்படுத்திப் பேரளவு மின்சக்தி பெற விமானிகளுக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதைக் கொண்டு நிலவுக் கூடாரத்தை ஒளிமயமாக்க முடியும். பனிப்பாறைகளை உருக்கி நீர் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். நீரைப் பிரித்து ஹைடிரஜன், ஆக்ஸிஜென் வாயுக்களைச் சேமித்துக் கொள்ள முடியும். நிரந்தர நிலவுக் கூடார அமைப்பின் முக்கிய காரணம், செவ்வாய் கோளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் மனிதர் பயணம் செய்து கால் தடம் வைத்து மீள்வது. பிறகு செவ்வாய்க் கோளில் நிரந்தரக் கூடாரம் அமைத்து செவ்வாய்க் கோளை ஆராய்வது. அதற்குத் தேவையான அசுர உந்து சாதனங்கள், விண்வெளி விமானிகளுக்கு வேண்டிய பயிற்சிகள் யாவும் நாசாவிடம் தயாராக உள்ளன.

21 ஆம் நூற்றாண்டில் சந்திரனுக்கு மீண்டும் பயணம் போகும் நாசா!

fig-6-lro-instruments

1969 ஆம் ஆண்டில் விண்வெளித் தீரர் நீல்ஸ் ஆர்ம்ஸ்டிராங் முதன்முதலில் நிலவில் பாதம் வைத்துப் பாதுகாப்பாய்ப் பூமிக்குத் திரும்பிய பிறகு அமெரிக்கா மேலும் ஐந்து தடவைகள் சந்திரனில் தடம் வைத்தது. 240,000 மைல் தூரத்தில் பூமிக்கு அருகில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் இயற்கைத் துணைக்கோள் நிலவு ஒன்றுதான். அநேக முறை 20 ஆம் நூற்றாண்டில் சந்திரனை வெற்றிகரமாய்ச் சுற்றிய நாசா மீண்டும் இந்த 21 ஆம் நூற்றாண்டிலும் நிலவுப் பயணத்தை மீண்டும் துவக்கி இருக்கிறது என்பது வியப்பாக இருக்கிறதல்லவா ? பல மில்லியன் டாலர் செலவில் பழைய சாதனங்களைப் புதுப்பித்துக் கொண்டு மறுபடியும் நாசா சந்திரனுக்குப் போவதின் காரணம் என்ன ? சோவியத் ரஷ்யாவின் சந்திரத் தளவுளவி இறங்கி நிலவின் மாதிரி மண்ணை அள்ளி வந்தாலும், ரஷ்ய அகிலவெளித் தீரர்கள் நிலவின் தளத்தில் இதுவரைத் தடம் வைக்க வில்லை. ரஷ்யா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பியக் குழுவின் ஈசா, ஜப்பான், சைனா, இந்தியா ஆகிய ஆறு நாடுகள் சந்திரனைத் தேடிச் சென்று தகவலைச் சேமித்தாலும், அமெரிக்கா ஏன் மறுபடியும் ஏராளமான நிதியைச் செலவழித்து மனிதப் பயணத்தை துவங்குகிறது என்ற கேள்வி எல்லாருக்கும் எழுகிறது!

************************

தகவல்கள்:

Picture Credits: NASA, JPL; Time Magazine.

1. Returning to the Moon By: Jeffrey Kluger Time Magazine [March 20, 2006]
2. Apollo Missions (11-17) First Man on the Moon [www.panoramas.dk/]
3. (a) https://www.thinnai.com/science/sc0505022.html [Authors Article on First Moon Landing (May 5, 2002)]
3 (b) https://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40811271&format=html (NASA’s Moon Trip)
3 (c) https://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40603311&format=html (NASA’s Trip to Moon Again)
4. Return to the Moon Frequently Asked Questions [www.space-frontier.org/projects/moon]
5. NASA How We will Get Back to the Moon [www.nasa.gov./mission_pages/exploration/spacecraft/]
6. BBC Science News: Space Agencies Take New Look at Moon [July 27, 2002]
7. The Space Review- Return to the Moon By: Anthony Young [Jan 3 2006]
8. Moon -Astronomical Data [www.amastro.org/at/mo/mod.html] [May 15, 2001]
9 Space & Earth Explorations : NASA Details Plans for Lunar Exploration Robotic Missions (May 22, 2009)
10 Rocket Launches NEW U.S. Moon Probes By Tariq Malik (June 18, 2009)
11 BBC News – Lift off for NASA’s Lunar Probes By Paul Rincon (June 18, 2009)
12 NASA Lunar Reconnaissance Orbiter Fact Sheets LRO & LCROSS Space Probes (2009)
13 U.S. Lunar Probes Lift off on Mission to Scout Water, Landing Sites (June 22, 2009)

8 Replies to “நாசா – வெண்ணிலவை நோக்கி”

 1. மிக அருமையான, உபயோகமான கட்டுரை.

  அறிவியலின் இயக்கமானது மத இயக்கம்போல ஒரு குறிப்பிட்ட நிலம், இனம், அல்லது குழு சார்ந்த ஒன்றாக இருக்க முடியாது. அதனாலேயே, ஆபிரகாமிய மதங்களைவிட மனித குல மேன்மைக்கு அறிவியலும், டெக்னாலஜியும் பெரிதும் உதவிவருகின்றன. உண்மையில் ஆபிரகாமிய மதங்கள் மனித குல வீழ்ச்சியையும், கொடூரத்தையும் மட்டுமே நிகழ்த்தியுள்ளன. நிகழ்த்திவருகின்றன. ஆனால், அறிவியலும்-டெக்னாலஜியும் மனித வளர்ச்சியையே அதிகம் சாதித்துள்ளன. ஆபிரகாமிய மதங்கள் சென்ற இடங்களெல்லாம் அழிவு மட்டுமே நிகழ்ந்துள்ளது. ஆனால், அறிவியலும்-டெக்னால்ஜியும் சென்ற இடங்களில் வளர்ச்சியும், மேன்மையும் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

  நாசாவின் பயணத் தூண்டுதலுக்கு ஆய்வு நோக்கங்கள் காரணங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றனன. இப்படிப்பட்ட காரணங்களை முன்வைத்தால் நமது நவீன மனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே செய்யும். ஆனால், இந்தப் பயணங்களின் நோக்கங்களாக முன்வைக்கப்படுகிற காரணங்கள்தான் உண்மையான காரணங்களா?

  கிருத்துவம் என்ற உயரிய ஒரே உண்மையை உலகில் பரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டதால், அத்தகைய கருத்து ஒரு நல்லநோக்கமாக அந்தக் காலத்தில் ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட பல நாட்டு மக்களின் மனதிற்குத் தெரிந்ததால், பல்வேறு கண்டங்களுக்கு யூரோப்பியர் பயணங்கள் செய்தனர். ஆனால், உண்மையான காரணம் ஆக்கிரமிப்பு.

  தொடர்ந்து நடந்த நில ஆக்கிரமிப்புகள், கொடூரங்கள் இன்றும் மேலும் பல கொடூரங்களைத் தொடர்ந்து நிகழ்த்தும் வரலாற்றுக் காரணிகளாக இருக்கின்றன.

  இருப்பினும், அதிகாரம் என்பதே மானுடத்தின் தேவைகளை கட்டுப்படுத்துவதில்தான் ஏற்படுகிறது. கட்டுப்படுத்துவது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கும், நாட்டிற்கும் மட்டும் அதிக பயன் இருக்கும்படியும், மற்ற குழுக்களையும், நாடுகளையும் அடிபணியவைப்பதிலும் இருக்கிறது. பாசுமதி அரிசி, மஞ்சள், ஆயுர்வேதம், சித்த மருத்துவம், யோகம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் காப்பிரைட் செய்து காசு பார்க்க விரும்பும் அமெரிக்கா முன்வைக்கும் ஆராய்ச்சி நோக்கங்கள், அந்த நாட்டின் மற்ற அறிவியல்-டெக்னாலஜி கண்டுபிடிப்புகளைப் போல மானுட குலம் முழுமைக்கும் உதவி செய்யுமா என்ற கேள்வி எழத்தான் செய்கிறது.

  இந்தச் சூழலில் அமெரிக்கா பதித்துவரும் காலடித் தடம் காப்பிரைட் செய்யப்பட்ட தடமா, அல்லது மனித சமூகம் முழுமைக்கும் பயணளிக்கப்போகும் தடமா என்பதை அறிய ஆவலாக உள்ளோம்.

  இன்னொன்று. டெக்னாலஜி என்பதற்குத் தமிழில் சரியான வார்த்தை என்ன?

 2. நண்பர் கண்பதி,

  அண்டவெளித் தேடல் செய்ய 1957 ஆண்டு முதல் உலக நாடுகள் சோவியத் ரஷ்யா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பாவில் ஈசா, ஜப்பான், சைனா, இந்தியா போன்றவை மும்முரமாக முனைவதில் எந்த அடிப்படை ஆக்கிரமிப்போ, மத நுழைப்போ இருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லை. இதற்குரிய ஆதாரங்கள் இருந்தால் எழுதுங்கள்.

  டெக்னாலஜி என்றால் “தொழிற் பொறி நுணுக்கம்” என்று கூறலாம்.

  சி. ஜெயபாரதன்

 3. நண்பர் கண்பதி,

  அண்டவெளித் தேடல் செய்ய 1957 ஆண்டு முதல் உலக நாடுகள் சோவியத் ரஷ்யா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பாவில் ஈசா, ஜப்பான், சைனா, இந்தியா போன்றவை மும்முரமாக முனைவதில் எந்த அடிப்படை ஆக்கிரமிப்போ, மத நுழைப்போ இருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லை. இதற்குரிய ஆதாரங்கள் இருந்தால் எழுதுங்கள்.

  டெக்னாலஜி என்றால் “தொழிற்துறைப் பொறி நுணுக்கம்” என்று கூறலாம்.

  சி. ஜெயபாரதன்

 4. இக்கட்டுரையிலிருந்து பற்பல விஷயங்களை அறிந்து கொண்டேன். மிக்க உபயோகமான கட்டுரை. நான் சில நண்பர்களுக்கும், எனது குடும்பத்தாருக்கு படிக்கக் கொடுக்க இருக்கிறேன். நன்றி. புதிய நுணுக்கங்களையும் வெளியிடவும்.

  தகவல் தொழில் நுட்பத்தைச் சேர்ந்த ஏதாவது அகராதி மார்க்கட்டில் கிடைக்கிறதா? இருந்தால் தெரிவித்தால் மிக்க உபயோகமாக இருக்கும்.

  எஸ். ராஜகோபாலன்

 5. மரியாதைக்குரிய ஜெயபரதன்,

  பதிலுக்கு மிக்க நன்றிகள்.

  நிலவுப் பயணத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதன் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்று யோசிக்க நினைத்தேன். முடிவு குறித்து ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஒரு சரியான எதிர்பார்ப்பிற்கு வர முடியாது. ஏனெனில், அதற்குத் தேவையான தகவல்கள் நம்மிடம் இருக்காது. எனவே, என்னுடைய உரத்த யோசனை எந்த ஆதாரங்களையும் அடிப்படையாகக் கொள்ள இயலாது.

  இதுவரை மனிதன் எப்படி நடந்துகொண்டிருக்கிறான் என்பதை வைத்து முடிவை யூகிக்கவே நான் முயல்கிறேன். மதத்தைப் பரப்புவதற்காக பூவுலகில் நடந்த பயணங்கள் ஆக்கிரமிப்பில்தான் முடிந்தன. எனவே, நிலவு நோக்கிய பயணங்கள் ஆக்கிரமிப்பு மனப்பான்மையால் தூண்டப்பட்டதா, அல்லது அறிவுத்தேடலால் விளைந்ததா என்று உரக்க யோசிக்கவே இங்கே முயன்றேன்.

  இந்த ஆய்வுத் தேடலில் மத நுழைப்பு இருப்பதாக நான் எழுதியிருப்பது தொனித்தால் அது என் எழுத்தின் குறை. திருத்திக்கொள்ளுகிறேன்.

  அதே சமயத்தில், அமெரிக்காவின் கண்டுபிடிப்புகள் உலகம் முழுவதிற்கும் பயனையே தந்திருக்கின்றன. மின்சாரம் ஆகச் சிறந்த உதாரணம்.

  ஏழ்மையை அழிப்பதில், தொழிற்துறைப் பொறி நுணுக்கத்தின் பங்கு எல்லா மதங்களின் பங்கையும்விட மிக மிக அதிகம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அறிவியக்கம் விளைத்த நன்மைகள், அதனால் எழுந்த நல்லிணக்கங்கள் குறித்துப் பலர் பேசுவதே இல்லை.

  ஆனால், நிறுவன மதங்கள் அமைதியைவிட, வளத்தைவிட, வன்முறையையே அதிகம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. இருப்பினும் மதமானது அறிவியலைவிட நல்லபெயரை எப்படியோ தக்கவைத்துக்கொண்டிருப்பது நடைமுறை முரண்களில் ஒன்று.

  மேலும், அறிவை, தொழிற்துறைப் பொறி நுணுக்கத்தை ஒரு குழுவோ, ஒரு இனமோ உரிமை கொண்டாட முடியாது. அதனால் என்றுமே பெரும்பாலும் நன்மைதான்.

  நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் இந்த ஆய்வுகளால் அதிகரிக்கின்றன என்பதையே உங்களது கட்டுரை சொல்லுகிறது. மிக உபயோகமான, மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய கட்டுரை. உங்களுடைய மேலும் பல கட்டுரைகளைப் படிக்க ஆவலாக இருக்கிறேன்.

  தொழிற்துறைப் பொறி நுணுக்கம் என்ற தமிழ் வார்த்தை தந்ததற்கும் நன்றிகள். அறிவியல் தமிழ் வளர்க்கும் உங்கள் பணி சிறக்கட்டும்.

 6. இந்தியன் ஆல் முடியாதது எதுஉம்ம் இல்லை.

 7. அன்புள்ள அய்யா
  பயனுள்ள கட்டுரைக்கு மிக்க நன்றி..
  நிலவை தாக்கும் போது சென்டார் ராக்கெட்டின் பளு குறையும் என்று குறிப்பிட்டு உள்ளீர். ராக்கெட்டின் பளு குறைவுக்கு என்ன காரணம் என்பதை அறிய ஆவலுடன் உள்ளேன்………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *