காளி

வெற்றியைத் தந்திடுவாள் காளி – பாரதி.

 

One Reply to “காளி”

 1. யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய்

  தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை அன்றோ?

  பூதம் ஐந்துமானாய் காளி பொறிகள் ஐந்தும் ஆனாய்

  போதமாகி நின்றாய் காளி பொறியை விஞ்சி நின்றாய்

  போதுமிந்த மாந்தர் வாழும் பொய்மை வாழ்க்கை எல்லாம்

  ஆதிசக்தி தாயே நீயே அருள்புரிந்து தமிழ் ஹிந்துவை மேலும் மேலும் உயர்த்துவாய்.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *