கணபதி துணையிருப்பான்

பிள்ளையார்

பிள்ளையாரைப் பற்றி பாரதி எழுதிய எளிய, இனிய கவிதை – கணபதியின் படத்துடன், உங்கள் கணினியில் தரவிறக்கம் செய்து வால்பேப்பராக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

ஓம்!

கணபதி துணையிருப்பான்

One Reply to “பிள்ளையார்”

  1. பிள்ளையாரை காணோம் இந்த பதிவில். page not found – என்று அறிவிப்பு வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *