தைபூசம் காவடி, லண்டன் – வீடியோ

லண்டன் ஈஸ்தாமில் (ஈஸ்ட் ஹாம்) உள்ள ஸ்ரீ முருகன் கோவிலில் தைப்பூசக் காவடி விழா.

நன்றி: www.mauritiantemple.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *