பசுமை விவசாய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய கையேடு

விவேகானந்த கேந்திரம் வெளியிட்டுள்ள “பசுமை விவசாய தொழில்நுட்பங்கள்” என்ற இந்த நூல் நம் பாரம்பரிய அறிவைச் சார்ந்த பசுமைத் தொழில்நுட்பங்களை அழகிய வண்ண புகைப்படங்களுடன் அளிக்கிறது.

மண்புழு உரம், மண்புழு உர நீர், உயிர் நீர், கம்போஸ்ட் டீ, பஞ்சகவ்யம், மீன் அமினோ, அஸோலா ஆகிய தொழில்நுட்பங்களை செய்முறை விளக்கங்களுடன் தருகிறது.

விவசாயிகளுக்கும், பசுமை வேளாண்மை மாணவர்களுக்கும், சூழலியல் ஆர்வலர்களுக்கும், இன்றியமையாத தொடக்க நிலை கையேடு.

நூலாக்கியவர்கள்: டாக்டர் கமலாசனன் பிள்ளை, அரவிந்தன் நீலகண்டன், ராஜமணி, பிரேம்லதா பாண்டியன் ஆகியோர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு பதிப்பாளரை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

விவேகானந்த கேந்திரம் – இயற்களை வள அபிவிருத்தித் திட்டம்
Vivekananda Kendra-NARDEP (Natural Resources Development Project)
விவேகானந்த புரம், கன்னியாகுமரி – 629703
தொலைபேசி:04652-246296
மின் அஞ்சல்: vknardep@gmail.com
வலைத்தளம்: https://vknardep.org

One Reply to “பசுமை விவசாய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய கையேடு”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *